Echtscheiding.

Bij echtscheidingen ben je verplicht, wanneer gehuwden niet aanstonds het over alles eens zijn, een mediationtraject te doorlopen alvorens een verzoek tot de Rechtbank kan worden gericht. Binnen dit traject maak ik samen met de opdrachtgevers en de mediator alle stukken die nodig zijn om een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de Rechtbank in te dienen. Alimentatieberekeningen, convenanten (afspraken over de gemeenschappelijke boedel, pensioenen, hypotheken en zo meer) ouderschapsplannen of omgangsregelingen die eenzijdig worden opgesteld halen nooit de eindstreep en zijn kostbaar. Advocaten zijn het maar zelden met elkaar eens en de alimentatieberekeningen van de Rechtbank wijken ook weer af. Uiteindelijk komt er een beslissing waar niemand blij mee is.

 

In de 25 jaar dat ik dit soort problemen ben tegengekomen is telkens duidelijker geworden dat een vechtscheiding niemand iets brengt en veel schade teweegbrengt. Negativiteit en nadeel dus, als gevolg waarvan ook nog eens veel geld en tijd aan psychologische hulp voor minderjarigen wordt besteed.

 

Zelfs de meeste DGA's/eigenaren van een rechtspersoon die menen met de juiste slimme juridische voorbereiding er financieel gunstig "tussenuit te knijpen" komen hier, mocht deze duur betaalde opzet al slagen, vaak genoeg na verloop van tijd op terug en betalen vervolgens alsnog de rekening. Denk nou niet dat jou dat niet gebeurt; velen gingen jou voor.

Doelen geënt op eigenbelang en korte termijn maken veel kapot en worden na verloop van tijd (zo ongeveer tussen de 2 en 5 jaar) zelfs veelal verlaten om toch plaats te maken voor wederzijds begrip en empathie. Mediation dus, maar dan anders, want veel geld wegbrengen zonder dat werkelijk op het bouwen van bruggen word ingezet om vervolgens weer minstens zoveel geld te moeten spenderen aan de gerechtelijke procedure lijkt zo zinloos.

 

Dat is onder meer wat de heer Brameijer en ikzelf bedoelen met betrokkenheid en realisme.

Betrokkenheid omdat het belang van de opdrachtgevers en diens gezinsleden in plaats van het uurtarief voorop staat. Realisme omdat een kansloze zaak niet tot het maximum wordt uitgemolken; wanneer en zodra helder is dat niet alle partijen een goede regeling in der minne nastreven of dit niet haalbaar lijkt wordt de opdracht beëindigd.  

 

Met kennis van zaken, ervaring en inlevingsvermogen door levenservaring staan wij jullie terzijde. Met raad en daad en samen komen wij tot de juiste regelingen en contracten, of niet.

Scheiden op zich is al pijnlijk genoeg.

 

Buiten gemeenschap van goederen gehuwd?

 

Veel mensen denken dat met de notariële akte de financiën en aansprakelijkheden gescheiden zijn.

Vaak is dat het geval, maar in 2014 heeft de Hoge Raad een Arrest gewezen waaruit blijkt dat wanneer echtelieden in de praktijk niet als zodanig handelen toch een wederzijdse aansprakelijkheid kan ontstaan voor elkaars schulden. Gevaarlijk!

 

In de notariële akte staat soms ook een verrekenbeding opgenomen, periodiek of finaal. Meestal "voer" voor advocaten en oorzaak van grote verrassingen. Lees die bepalingen nog eens goed door en leef er naar.

 

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op.