Echtscheiding.

Elke scheiding is ingrijpend, zeker wanneer de relatie als gevolg van emoties, vanuit het hart is ontstaan.  Procederen in echtscheidingen doe ik niet (meer), want in dat proces zijn er geen winnaars. Wel adviseer en begeleid ik jou naar persoonlijke oplossingen en er bestaan veel addertjes onder het gras die vakkundige begeleiding nodig maken.

Ingeval de relatiebreuk een conflictueus karakter draagt bestaat een keuze; je kan het mes er in zetten en op korte termijn zekerheid krijgen en je kan er voor kiezen het geschil en de achterliggende problematiek werkelijk op te lossen.

Voor beide gevallen heeft Hofdijck Mediation, een samenwerking met de heer J.C. Brameijer, een uniek proces ontwikkeld; Mediation Nieuwe Stijl & Mediation Huisstijl.

Zie www.hofdijckmediation.nl voor meer informatie.

 

 

 

Buiten gemeenschap van goederen gehuwd?

 

Veel mensen denken dat met de notariële akte de financiën en aansprakelijkheden gescheiden zijn.

Vaak is dat het geval, maar in 2014 heeft de Hoge Raad een Arrest gewezen waaruit blijkt dat wanneer echtelieden in de praktijk niet als zodanig handelen toch een wederzijdse aansprakelijkheid kan ontstaan voor elkaars schulden. Gevaarlijk!

 

In de notariële akte staat soms ook een verrekenbeding opgenomen, periodiek of finaal. Meestal "voer" voor advocaten en oorzaak van grote verrassingen. Lees die bepalingen nog eens goed door en leef er naar.

 

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op.