Mediation & bemiddeling

Bij geschillen komt het vaak voor, is het verstandig of soms zelfs verplicht een poging te wagen er onderling een goede oplossing voor te vinden.

Het voeren van een gerechtelijke procedure brengt veelal met zich mee dat partijen zich slechts verder van elkaar verwijderen en er een onoverbrugbare kloof tussen hen zal ontstaan. Bij een arbeids- of huurconflict bijvoorbeeld kan het lonen de relatie in stand te houden in plaats van afscheid van elkaar te moeten nemen.  In het geval van een echtscheiding is een mediationtraject tegenwoordig zelfs verplicht voordat je de gang naar de rechter kunt maken.

 

 

Dankzij nauwe samenwerking met de de heer J.C. Brameijer - NMF mediator - zorgen wij ervoor dat uw probleem helder in kaart wordt gebracht, de belangen van beide partijen worden behartigd en beschermd en dit traject binnen een sluitend juridisch kader wordt doorlopen.

Persoonlijk heb ik een zeer uitgesproken mening over succesvolle mediation.

Surf naar www.hofdijckmediation.nl voor meer informatie.