De wereld is complex. Maak het simpel.

Voor personen en het MKB adviseer ik bijvoorbeeld op gebieden als arbeidsrecht, huurrecht, echtscheidingen, ondernemingsrecht, incasso's en uiteenlopende geschillen en contracten. 

 

Ook begeleid ik gerechtelijke procedures bij de Sector Kanton van de Rechtbanken, gemeenten en bijvoorbeeld het UWV.

In mijn praktijk help ik bij het schrijven van brieven, het maken van bezwaar, het voeren van onderhandelingen en bijvoorbeeld het opstellen van contracten.

Dit alles tegen een afgesproken honorarium of een uurtarief. 


Arbeidsrecht

Binnen het arbeidsrecht begeleid ik onder meer ontslagprocedures bij de "Kantonrechter" en help ik bedrijven in reorganisaties bij het opzetten van een sociaal plan en in het kader van het ancienniteits- en afspiegelingsbeginsel bij gedwongen ontslagen via de aanvraag en procedure bij het UWV-werkbedrijf.

 

Ook adviseer ik bij bijvoorbeeld over concurrentiebedingen en haar "schriftelijkheidsvereiste", de knelpunten in de verschillende verloven, loondoorbetalingsverplichtingen, arbeidsongevallen en arbeidsongeschiktheid.

Het rechtsgebied is divers, veranderlijk en sterk casuïstisch. Een up-to-date adviseur is onontbeerlijk.

Huurrecht

Zowel als privé persoon als ondernemer is de kans groot dat je met het huurrecht te maken krijgt.

Wanneer je een woning of een bedrijfspand huurt of verhuurt kom je uiteindelijk vragen tegen over huurprijs en aanpassingen daarvan, kosten van onderhoud, vervuilde grond, opzegging en oplevering, uitleg van contractsbepalingen en bijvoorbeeld indeplaatsstelling en contracts-overname.

 

Daarbij komen begrippen ter sprake zoals "natrekking", (on-)zelfstandige woonruimte, art 7: 290 bedrijfsruimte waarbij na contractsduur de huur van vergelijkbare bedrijfspanden wordt bekeken en ook geliberaliseerde woonruimte. 

Bij art. 7: 230a BW bedrijfsruimte kan een huuraanpassing eigenlijk slechts na het aanbrengen van "verbeteringen" naar aanleiding van gemeentelijke aanschrijvingen.

 

Ik begeleid bij het interpreteren en schrijven van brieven, bij het voeren van gesprekken en onderhandelingen en ik procedeer  bij de Sector Kanton van de Rechtbanken en ook de Huurcommissie.

Echtscheidingen

Met kennis van zaken, ervaring en inlevingsvermogen door levenservaring staan wij jullie terzijde. Met raad en daad en samen komen wij tot de juiste regelingen en contracten, of niet.

Scheiden op zich is al pijnlijk genoeg

Mediation

Bij geschillen komt het vaak voor, is het verstandig of soms zelfs verplicht een poging te wagen er onderling een goede oplossing voor te vinden.

Het voeren van een gerechtelijke procedure brengt veelal met zich mee dat partijen zich slechts verder van elkaar verwijderen en er een onoverbrugbare kloof tussen hen zal ontstaan. Bij een arbeids- of huurconflict bijvoorbeeld kan het lonen de relatie in stand te houden in plaats van afscheid van elkaar te moeten nemen.  In het geval van een echtscheiding is een mediationtraject tegenwoordig zelfs verplicht voordat je de gang naar de rechter kunt maken.

 

Dankzij nauwe samenwerking met de de heer J.C. Brameijer - MFN mediator - zorgen wij ervoor dat uw probleem helder in kaart wordt gebracht, de belangen van beide partijen worden behartigd en beschermd en dit traject binnen een sluitend juridisch kader wordt doorlopen.